Dopis ministrima i ravnateljima o uključivanju sindikata u socijalni dijalog

Dopis ministrima i ravnateljima o uključivanju sindikata u socijalni dijalog

Broj: SZDSH-01102-23
Zagreb, 29.05, 2023. godine


MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Gosp. Marin Piletić, ministar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
gosp. lvan Malenica, ministar

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
gosp. Davor Božinović, ministar

MINISTARSTVO FINANCIJA
gosp. Marko Primorac, ministar

Carinska uprava
gosp. Mario Demirović, ravnatelj

Porezna uprava
gosp. Božidar Kutleša, ravnatelj


Poštovani,

ovim putem Vas obavještavam da Sindikat zaposlenika državne službe Hrvatske ima članove u naslovno navedenim tijelima i upravama te da samim time djeluje u istima.

Očekujemo da ubuduće obavještavate Sindikat zaposlenika državne službe Hrvatske o svim važnim pitanjima radno-pravne problematike službenika i namještenika u Vašim tijelima i upravama kao i da Sindikat zaposlenika državne službe Hrvatske uključite kroz socijalni dijalog kod donošenja zakonskih i podzakonskih akata važnih za službenike i namještenike.

Želimo vjerovati kako ste odgovorni socijalni partner koji uvažava sve sindikate, a ne samo pojedine jer je to preduvjet za učinkovit i održiv socijalni dijalog, a što je u duhu s odredbama Ustava RH, međunarodnih konvencija koje je RH ratificirala te Prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Ujedno podsjećam da dijeljenje sindikata na reprezentativne i nereprezentativne nije primjereno i neće doprinijeti jačanju socijalnog dijaloga. Reprezentativnost sindikata utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata isključivo radi utemeljenja pregovaračkog odbora sindikata za kolektivno pregovaranje i to pod uvjetima određenim navedenim zakonom.

 

PREDSJEDNIK

Rino Štorić

Image

KONTAKT

Sindikat zaposlenika državne službe Hrvatske

10000 ZAGREB, Avenija Dubrava 41

Radno vrijeme: radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

Telefon:

E-mail: info@szdsh.hr